Presentació ‘Capità 47’ – Institut d’Estudis Ilendencs (IEI) de Lleida – 12 d’Abril 2017